Cart 0

Pismene prigovore možete poslati na Guliver design 1980 d.o.o, odjel reklamacija internet prodaje poštom na adresu Zoranićeva 16, 21 210 Solin, Hrvatska.

  1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
  2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
  3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), – datum.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam elektroničkom poštom u najkraćem mogućem roku.

Obvezujemo se isporučiti novi ispravan proizvod u originalnom pakiranju. Svaki proizvod prati zakonom propisana dokumentacija.
Reklamacija proizvoda može se ostvariti:
– ukoliko je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio
– koliko proizvod ima grešku koja nije nastala prilikom transporta
– ukoliko je proizvod rpimljen neispravan u roku od 7 dana od datuma primitka
– po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene, ambalaže I izdanog računa te ukoliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova ili pribora te uputa za upotrebu i prateće dokumentacije. Reklamacija također nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

 

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu: Zoranićeva 16, 21 210 Solin, Hrvatska.

 

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 7 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti originalni račun.
Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:
o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao.

SKINI OBRAZAC