Cart 0

ODREDBE I OPĆI UVJETI O KORIŠTENJU GULIVER POKLON BONA

Guliver Moda d.o.o, Zoranićeva 16, 21 210 Solin, izdavatelj je poklon bona ( u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Općim uvjetima korištenja poklon bona određuju se prava i obveze korištenja poklon bona te su navedeni uvjet obvezujući za sve Korisnike poklon bona. Kupovinom i preuzimanjem poklon bona smatra se da je Korisnik suglasan i prihvaća opće uvjete.

KORIŠTENJE GULIVER POKLON BONA

 1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavatelja.
 2. Izdavatelj poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je društvo Guliver Moda d.o.o, Zoranićeva 16, 21 210 Solin,
 3. Poklon bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.
 4. Poklon bon se ne može koristiti za kupovinu putem web trgovine www.guliver.hr
 5. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.
 6. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.
 7. Prilikom uplate sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti.
 8. Iznos na poklon bonu važeći je 12 mjeseci od datuma uplate iznosa, nakon isteka roka od 12 mjeseci od uplate iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.
 9. Ukupan uplaćen iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno.
 10. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.
 11. Obveza Izdavatelja poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. U slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korištenje poklon bona, Guliver Moda d.o.o. nije dužna isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavatelj može odbiti poklon bon ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.
 12. Realizacija poklon bona je moguća samo uz fizičko predočenje poklon bona, s time da se Korisnik poklon bona pritom nije dužan identificirati.
 13. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat.

OBVEZE KORISNIKA POKLON BONA

 1. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon u bilo kojoj poslovnici Izdavatelja u Republici Hrvatskoj – popis poslovnica.
 2. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon isključivo na način da ga priloži Izdavatelju kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora nadoplatiti razliku. Vrijednost kupnje, ne može biti niža od vrijednosti iznosa na poklon bonu.

OSTALE ODREDBE

16.  Na poklon bonu nije dozvoljeno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom poklon bon će se smatrati nevažećim.