Cart 0

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Radno vrijeme webshop službe je radnim danom od 7 do 15h te će narudžbe pristigle nakon tog vremena biti obrađene slijedeći radni dan.

Isto tako odgovori na sve vaše upite pristigli tijekom radnog dana, biti će odgovoreni u roku od max 24 sata od pristiglog upita.

Sve narudžbe i upiti pristigli tijekom vikenda biti će obrađeni prvi sljedeći radni dan.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti eurima (EUR) s uračunatim PDV-om.


You can order goods 24 hours a day, 7 days a week.
Official opening hours of the webshop are workdays from 7 am until 3 pm and all orders received after that time will be processed the following business day.

All orders received over the weekend will be processed on the first working day.
All prices are in the national currency Euro (EUR), with VAT included.

Obavijest o potvrdi naružbe kupac će zaprimiti e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje. Primitkom emaila na vašu adresu potvrđujemo vam da smo zaprimili vašu narudžbu te da će ona biti obrađena sukladno definiranim uvjetima i da ćete biti obaviješteni o sljedećim koracima.


ORDER CONFIRMATION

The customer will receive the order confirmation by e-mail after the purchase, which includes all legally required details and you’ll be informed about the next steps in purchase process.

U nekim je slučajevima moguće da neke od naručenih artikala ne možemo isporučiti, odnosno da je neki od artikala iz ponude rasprodan.
U tom će slučaju kupac biti obaviješten e-mailom ili telefonski.


SOLD ITEMS

In some cases, it is possible that some of the ordered items can not be delivered, or that some of the items from the offer are sold out.
In this case, the customer will be notified by e-mail or phone.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji odgovara opisu navedenom na internetskim stranicama web dućana. Sve proizvode prije pakiranja pregledavamo i kontroliramo njihovu ispravnost.

Ako Vam neki od naručenih artikala, koje ste primili dostavnom službom ne odgovara,  možete ga vratiti ili zamjeniti u roku od 14 dana od dana preuzimanja, uz predočenje orginalnog računa i u orginalnoj ambalaži, kao i tražiti povrat novca ukoliko ne želite zamjenski artikl.

UPUTE ZA POVRAT, ZAMJENU ILI REKLAMACIJU

  • POVRAT

Trošak povrata snosi kupac slanjem kurirskom službom po svom izboru na našu adresu Zoranićeva 16, 21210 Solin te se unutar 14 dana od preuzimanja paketa povrata prodavatelj obvezuje vratiti novac na način kojim je kupac platio.

Kod povrata ukoliko je narudžba plaćena kuriru prilikom dostave potrebno je priložiti Iban na koji želite povrat sredstava. 

U slučaju kada je paket plaćen kreditnom karticom, povrat sredstava se odvija na način da se kartičarskoj kući šalje zahtjev za storniranje transakcije.

Kod plaćanja narudžbe direktnom bankovnom transakcijom na račun, povrat se vrši istim načinom.

Povrat sredstava vršimo u roku od 14 dana od primitka vraćenog artikla

  • ZAMJENA

Trošak zamjene artikla:

  •   ukoliko je iznos narudžbe na temelju koje se traži zamjena veća  od vrijednosti 85 EURtrošak slanja zamjenskog artikla, te prikupa artikla kojeg kupac želi zamjeniti snosi prodavatelj 
  1. za narudžbe vrijednosti manje od 85 EUR trošak zamjene se dijeli između prodavatelja i kupca, gdje kupac snosi trošak slanja neodgovarajućeg artikla prodavatelju na adresu, a prodavatelj snosi trošak slanja zamjenskog artikla na adresu kupca kurirskom službom po svom izboru 

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo kupcu slanje prigovora:

  • na e-mail adresu [email protected]  ili
  • putem pošte na adresu Zoranićeva 16, 21 210 Solin, Hrvatska. 
  • REKLAMACIJA 

Povrat u slučaju reklamacije robe s greškom vrši se na način da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s kupcem, na adresu kupca šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket ili kupac može samostalno predati paket u bilo kojem Guliver dućanu. 

Reklamacija će se smatrati ispravnom ukoliko se pregledom proizvoda i eventualnim vještačenjem, ustanovi da sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača odgovara uvjetima za reklamaciju.

Ukoliko je reklamacija potvrđena kao pravovaljana zamijenit ćemo o našem trošku artikl za jednako takav bez nedostataka ili vratiti cjelokupan uplaćeni iznos za taj artikl. 

U slučaju da reklamacija nije ispravna, tj. ako se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog artikla na adresu kupca.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog artikla Guliver moda d.o.o. nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju nije moguće isporučiti.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtke koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ističemo da je uz artikle koji se vraćaju, mijenjaju ili reklamiraju obavezno priložiti originalnu dokumentaciju koja vam je isporučena s artiklima. Artikli moraju biti vraćeni u originalnom pakiranju te pravilno zaštićeni kako bi se spriječila mogućnost oštećenja proizvoda prilikom transporta.

Guliver moda d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.


COMPLAINTS AND RETURNS

Seller agrees to deliver a product that corresponds to the description given on the website of the web shop. All products are reviewed and controlled before packaging.

If one of the ordered items that you received by mail does not suit you or you simply do not like it, you can freely exchange it within 14 days from the day of collection, with the presentation of the original receipt and in the original packaging, as well as ask for a refund if you do not want a replacement. article.

The cost of sending the item is free for all orders in the amount GREATER than EUR 66.36 (HRK 500.00), while for orders LESS than EUR 66.36 (HRK 500.00), the buyer bears the cost of sending the item to our address.

The customer has the right to exchange the item or return it in the following cases:

• if goods that were not ordered were delivered

• if the delivered goods have a fault or damage

According to Art. 10 of the Law on Consumer Protection, we enable the customer to send a complaint:

  • to the e-mail address [email protected] or
  • by mail to the address Zoranićeva 16, 21 210 Solin, Croatia.

The answer to your complaint must be given in writing no later than 15 days from the date of receipt of the complaint. Otherwise, you can contact the State Inspectorate or the Consumer Protection Association.

To confirm the receipt of the written complaint by Article 10, paragraph 5 of the Act, and then to respond to it, please provide the correct information for receiving it.

Refunds in the event of a complaint of faulty goods are made in such a way that after receiving the complaint, in agreement with the customer, we send a delivery service to the customer’s address, which will pick up the package, or the customer can hand over the package independently at any Guliver store.

The complaint will be considered valid if, through the examination of the product and possible expert examination, it is established that, by the Law on Obligatory Relations and the Law on Consumer Protection, the conditions for a complaint are met.

If the complaint is confirmed as valid, we will replace the item at our expense with an identical one without defects or refund the entire amount paid for that item.

If the complaint is incorrect, i.e. if the consumer’s complaint is rejected, the customer who submitted the complaint will bear the cost of re-delivery of the purchased item to the customer’s address.

In case of impossibility of delivery of another article, Guliver moda d.o.o. will reimburse the customer for the cost of returning the goods and the value of the undeliverable goods.

If you want the paid funds to be returned to your current account (when returning the package, attach a copy of the current account card). In the case when the package is paid for by credit card, the refund is done by sending a request to the card company to cancel the transaction. Refunds are made to the current account within 14 days of receiving the returned item.

The image that illustrates the product on the website does not have to fully correspond to the actual appearance of the product, and the customer cannot advertise this segment. The seller is not responsible for possible damages and other obligations that are in the domain of the delivery person (the company that performs the product delivery operations).

We emphasize that with items that are returned, exchanged, or advertised, it is mandatory to attach the original documentation that was delivered to you with the items. Items must be returned in their original packaging and properly protected to prevent the possibility of damage to the product during transport.

Ako vam je potreban savjet bez obzira radi li se o izboru artikala, veličini ili o izradi istih, možete nas kontaktirati putem e-pošte: [email protected] ili kontakt-formulara. Odgovor će vam biti poslan u najbržem mogućem roku.

Radi lakše komunikacije molimo vas da koristite ispravne i važeće adrese e-pošte i telefonske brojeve kako bismo izbjegli moguće neugodnosti.

Radno vrijeme webshop službe je radnim danom od 7 do 15h te će svi vaši upiti pristigli tijekom radnog dana, biti odgovoreni u roku od max 24 – 48 sati od pristiglog upita.

+385 91 9376 264 je naš jedinstveni kontakt broj za komunikaciju putem poruka o vašim narudžbama na web shopu.
Poruke možete slati na Viber, Whatsapp ili putem SMS-a te će vam korisnička služba odgovarati na vaše poruke radnim danom – od ponedjeljka do petka – od 8 do 16h.

CUSTOMER SUPPORT

If you need advice, regardless of whether it’s about the selection of items, size or the production process, you can contact us via email: [email protected] or through our contact form.

We will reply as soon as possible. In order to avoid any inconvenience in communication please use correct and valid e-mail addresses and phone numbers.

+385 91 9376 264 is our unique contact number for communication via messages about your orders on the webshop.

You can send messages on Viber, WhatsApp, or via SMS, and customer service will answer your messages on working days – from Monday to Friday – from 8 a.m. to 4 p.m.

Guliver web shop obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Guliver web shopa i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


CONFIDENTIAL DATA PROTECTION

Guliver web shop agrees to protect customers’ personal data in a way that it collects only necessary, basic information about customers/users that are necessary for fulfilling our obligations; we inform customers about the way we collect information and regularly give customers a choice about managing their data, including the decision whether or not to have their name removed from the newsletter list.

All the information about the user are strictly confidential and are available only to Guliver employees, and only when they are necessary to perform the job. All employees at Guliver webshop and business partners have to respect the policy.

Guliver webshop ozbiljno shvaća prevare i surađuje s nadležnim službama u istragama svakoga tko koristi ukradene kreditne kartice. Zadržavamo pravo traženja dodatnih informacija te ćemo vas, dođe li do toga, kontaktirati telefonom ili e-poštom.


SECURITY POLICY

Guliver webshop takes fraud seriously and cooperates with the relevant departments in the investigation of anyone who uses a stolen credit card. We reserve the right to seek additional information and we will, if it comes to it, by telephone or e-mail.

Svi sadržaji objavljeni na našim web stranicama, kao što su tekstovi, zaštitni znakovi, ikone, slike, logo znakovi, digitalni sadržaji, softver te svi ostali koji nisu navedeni, a objavljeni su na našim stranicama, vlasništvo su Guliver webshopa te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima.


COPYRIGHT PROTECTION

All contents published on the website, such as texts, trademarks, icons, images, logos, digital content, software and all others who are not listed but are published on our site, are the Guliver webshop property and are protected by domestic and international rights.