Cart 0

GULIVER LOYALTY PROGRAM

Dobro došli u Guliver Design 1980 loyalty program

Svim našim novim članovima želimo dobrodošlicu u Guliver loyalty program u kojem smo za vas i vašu vjernost pripremili posebne pogodnosti koje možete ostvariti učlanjenjem i sudjelovanjem u našem loyalty programu.

Sve detalje, pravila i upute našeg loyalty programa možete pročitati u Pravilniku.

Zahvaljujemo na vašem članstvu i želimo vam ugodnu kupovinu!

 

Welcome to the Guliver Design 1980 loyalty program

We welcome all our new members to the Guliver loyalty program where we have prepared for you special benefits that you can achieve by joining and participating in our loyalty program.

You can read all the details, rules and instructions of our loyalty program in our Loyalty Program Rules and regulations section.

We thank you for your membership and wish you a pleasant shopping!

GULIVER LOYALTY PRAVILNIK/GULIVER LOYALTY REGULATIONS

Guliver Design 1980 d.o.o, Solin, Zoranićeva 16, OIB 92999089719 izdavatelj je i vlasnik Guliver loyalty kartice koja ostaje u njegovu vlasništvu.

Korisnikom Guliver loyalty kartice može postati svaka fizička osoba  koja je dala svoju izričitu suglasnost i privolu za izdavanje kartice urednim ispunjavanjem Pristupnice.

Ispunjavanje Pristupnice moguće je na dva načina:

  1. Tiskanom Pristupnicom potpisanom vlastoručnim potpisom, a  koja je dostupna je na svim Guliver prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.
  2. Online Pristupnicom na web stranici www.guliver.hr uz prihvaćanje Općih uvjeta Guliver loyalty kartice

Guliver loyalty karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

Guliver loyalty kartica izdaje se besplatno.

Guliver loyalty kartica vrijedi isključivo na području Republike Hrvatske.

Za ostvarivanje prava na izdavanje Guliver loyalty kartice nije potrebna prethodna kupovina. Guliver loyalty kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba na čije ime glasi.

Korisniku će biti dodijeljena Guliver loyalty kartica s jedinstvenim brojem i bar kodom.

Guliver loyalty kartica je važeća od trenutka preuzimanja i može se koristiti na svim Guliver prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i u Guliver internet trgovini, www.guliver.hr 

————————————————————————————————————————————–

Guliver Design 1980 d.o.o, Solin, Zoranićeva 16, OIB 92999089719 is the issuer and owner of the Guliver loyalty card which remains in its possession.

The user of the Guliver Loyalty Card may become any person who has given his / her express consent and the privilege of issuing the card by duly fulfilling the Application Form.

There are two ways to fill in the Application Form:

  1. Printed Application Form signed with a self-signed signature, available at all Guliver stores in the Republic of Croatia.
  2. Online Application Form on www.guliver.hr website with the acceptance of Guliver Loyalty Card General Terms

The Guliver Loyalty Card can not be used as a payment instrument.

The Guliver Loyalty Card is issued free of charge.

The Guliver Loyalty Card is valid only in the Republic of Croatia.

In order to have a Guliver Loyalty card, no previous purchase is required. The Guliver Loyalty Card is not transferable and can only be used by the person whose name is on the Card.

The user will be assigned to Guliver Loyalty Card with a unique number and bar code.

The Guliver Loyalty Card is valid and can be used at all Guliver stores in the Republic of Croatia and on the Guliver webshop, www.guliver.hr

Pravila i pogodnosti/Rules and regulations

PROMJENA PRAVILA I POGODNOSTI KORIŠTENJA GULIVER LOYALTY KARTICE

Guliver Design 1980 d.o.o, Solin, Zoranićeva 16, OIB 92999089719 izdavatelj te vlasnik Guliver loyalty kartice s datumom 15. ožujka 2019. godine mijenjana pravila i pogodnosti korištenja Guliver loyalty kartice.

S gore navedenim datumom, mijenjaju se sljedeća pravila i pogodnosti:

Ukida se mogućnost ostvarivanja 20% popusta na novu kolekciju te sve pripadajuće pogodnosti prilikom prvog korištenja Guliver loyalty kartice na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i u Guliver internet trgovini www.guliver.hr.

Korisnik koji u obračunskom razdoblju od godine dana od trenutka obavljene kupovine po pojedinačnom računu, na Guliver loyalty kartici ostvari potrošnju od minimalno 1.500,00 kuna, tj. sakupi minimalno 1.500 bodova kupovinom bilo kojeg artikla na Guliver prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i Guliver internet trgovini, prilikom prve sljedeće kupovine može iskoristiti jednokratno 30% popusta na kupnju jednog artikla isključivo iz nove Guliver kolekcije. Jednokratan popust nije moguće ostvariti prilikom kupovine već sniženih artikala, artikala koji se nalaze na promocijama, outlet artikala ili artikala iz Basic linije.

Korisnik koji u obračunskom razdoblju od godine dana od trenutka obavljene kupovine po pojedinačnom računu, na Guliver loyalty kartici ostvari potrošnju od minimalno 2.000,00 kuna, tj. sakupi minimalno 2.000 bodova kupovinom bilo kojeg artikla na Guliver prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i Guliver internet trgovini, prilikom prve sljedeće kupovine može iskoristiti jednokratno 40% popusta na kupnju jednog artikla isključivo iz nove Guliver kolekcije. Jednokratan popust nije moguće ostvariti prilikom kupovine već sniženih artikala, artikala koji se nalaze na promocijama, outlet artikala ili artikala iz Basic linije.

Korisnik koji u obračunskom razdoblju od godine dana od trenutka obavljene kupovine po pojedinačnom računu, na Guliver loyalty kartici ostvari potrošnju od minimalno 2.500,00 kuna, tj. sakupi minimalno 2.500 bodova kupovinom bilo kojeg artikla na Guliver prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i Guliver internet trgovini, prilikom prve sljedeće kupovine može iskoristiti jednokratno 50% popusta na kupnju jednog artikla isključivo iz nove Guliver kolekcije. Jednokratan popust nije moguće ostvariti prilikom kupovine već sniženih artikala, artikala koji se nalaze na promocijama, outlet artikala ili artikala iz Basic linije.

Nakon što korisnik Guliver loyalty kartice iskoristi jednokratno 30% ili 40% ili 50% popusta na kupnju jednog artikla iz nove Guliver kolekcije, sakupljeni iznos od 1.500, 2.000, tj. 2.500 bodova se briše. Sve preostale vrijednosti iznad gore navedenih brojeva bodova, tj. iznad 1.500, 2.000 te 2.500 bodova koje su sakupljene ostaju korisniku na Guliver loyalty kartici te se koriste za sakupljanje u sljedećem obračunskom razdoblju.

Prilikom korištenja jednokratnog popusta u iznosu od 30% ili 40% ili 50%, tj. za potrošenih 1.500,00, 2.000,00 ili 2.500,00 kuna, tj. sakupljenih 1.500, 2.000, tj. 2.500 bodova od dana izdavanja računa, korisnik Guliver loyalty kartice ne može koristiti druge pogodnosti iz Guliver loyalty programa.

Od 15. ožujka 2019. godine svi postojeći te budući korisnici Guliver loyalty kartica izmijenjena pravila i pogodnosti korištenja mogu potražiti i na Internet stranici www.guliver.hr.

Nositelj kartice dužan je u pisanom obliku prijaviti svaku promjenu osobnih podataka na adresu izdavatelja i vlasnike kartice, Guliver Design 1980. d.o.o., Zoranićeva 16, 21210 Solin, ili putem e-mail adrese na: [email protected].

Korisnik Guliver loyalty programa može se iščlaniti iz programa putem e-mail adrese: [email protected]. Prilikom iščlanjenja iz Guliver loyalty programa prestaju vrijediti sve pogodnosti korisnika Guliver loyalty kartice.

Gubitak članske iskaznice potrebno je prijaviti na e-mail adresu: [email protected] ili 00385/21/206 900.

Članu će se zatim dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni bodovi. Ukoliko korisnik ne prijavi gubitak kartice, vlasnik i izdavatelj iste, Guliver Design 1980 d.o.o., ne preuzima odgovornost za eventualne neugodnosti i malverzacije.

Broj bodova korisnik Guliver loyalty kartice može provjeriti na svakom Guliver prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj. Guliver Design 1980. d.o.o. zadržava pravo, uz prethodnu obavijest korisnika kartice putem web stranice www.guliver.hr, izmijeniti Opće uvjete. Guliver Design 1980 d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče loyalty karticu iz opticaja ako smatra da je potrebno uvesti nove uvjete ili u potpunosti ukinuti elemente loyalty programa. Guliver Design 1980 d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku poništi članstvo korisniku koji je prekršio navedene uvjete i pravila.

Potpisom pristupnice podnositelj zahtjeva postaje članom Guliver programa vjernosti čime bezuvjetno prihvaća sve uvjete i pravila korištenja te je suglasan da će primati Guliver promotivne i informativne materijale. Korisnik potpisom pristupnice daje suglasnost za primanje svih bitnih informacija o izmjenama Guliver programa vjernosti putem mail adrese ili sms poruke na kontakte navedene u pristupnici.

Guliver Design 1980 d.o.o. se obvezuje da će osobne podatke iz popunjenih pristupnica koristiti isključivo za vlastite promotivne potrebe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste proizvoda) te za informiranje korisnika o različitim pogodnostima unutar Guliver maloprodajne mreže i na internet trgovini i to samo onim korisnicima koji su naveli da žele primati takve informacije.

Sve informacije vezane uz Guliver loyalty program, pristupnice, pravilnik, upute te kako ostvariti dodatne bodove nalaze se na službenoj internet stranici www.guliver.hr/loyalty/.

Guliver Design 1980 d.o.o, Solin, Zoranićeva 16, OIB 92999089719 is the issuer and owner of the Guliver loyalty card which remains in its possession. Starting March 15th the new rules and regulations are applied to loyalty card programme.

With the above date, the following rules and benefits are changed:

The possibility of achieving a 20% discount on the products from the new collection and all the associated benefits when using the Guliver loyalty card for the first time at all stores in the Republic of Croatia and on the Guliver internet store www.guliver.hr is abolished.

The user who, in the billing period of one year from the time of the purchase on the individual account, earns a minimum of 1.500,00 HRK on the Guliver loyalty card, that is; collects at least 1,500 points by purchasing any item at the Guliver stores in the Republic of Croatia and on the Guliver webshop, can use a one-time 30% discount on the purchase of a single item in the new Guliver collection for the next purchase. A one-time discount cannot be used for the following products: products on sale, products on special promotion, outlet products, and products from the Basic line.

The user who earns a minimum of 2.000,00 HRK on the Guliver loyalty card within a billing period of one year from the time of the purchase of the individual account, that is; collects at least 2.000 points by purchasing any item at the Guliver stores in the Republic of Croatia and the Guliver webshop, can use a one-time 40% discount on the purchase of a single item only from the new Guliver collection on the next purchase. A one-time discount cannot be used for the following products: products on sale, products on special promotion, outlet products, and products from the Basic line.

The user who earns a minimum of 2,500.00 HRK on the Guliver loyalty card within a billing period of one year from the time of the purchase of the individual account, that is; collects at least 2,500 points by purchasing any item at the Guliver stores in the Republic of Croatia and on the Guliver webshop, can use a one-time 50% discount on the purchase of a single item from the new Guliver collection on the next purchase. A one-time discount cannot be used for the following products: products on sale, products on special promotion, outlet products, and products from the Basic line.

After Guliver Loyalty Card users uses one-off 30% or 40% or 50% discount on the purchase of an item from the new Guliver collection, the collected amount of 1,500, 2,000 or 2,500 points will be deleted. Any remaining values above the mentioned score numbers, that is; over 1,500, 2,000 and 2,500 points collected, remains on the Guliver loyalty card and could be used for purchasing in the next accounting period.

When using a one-time discount of 30% or 40% or 50%, that is; for spending 1,500.00, 2.000,00 or 2.500,00 HRK, that is; from collected 1,500, 2,000 or 2,500 points from the date when the invoice is issued, Guliver Loyalty Card user can’t use other benefits from the Guliver Loyalty Program.

As of March 15th, 2019. all existing and future users of the Guliver loyalty card can find changed rules and benefits on the website www.guliver.hr.

The user of the Guliver loyalty program can be removed from the program by sending an e-mail to the following address: [email protected]. When leaving the Guliver loyalty program, all benefits of the Guliver Loyalty Card user are canceled.

Loss of membership card must be reported to the following e-mail address: [email protected] or 00385/21/206 900.

The member will then be assigned with a new card to which all the points earned so far will be transferred. If the user doesn’t report the card loss, the owner and the issuer of the card, Guliver Design 1980 d.o.o., will not be held responsible for any inconvenience or malevolence.

The number of points on the Guliver loyalty cards can be checked at each Guliver store in the Republic of Croatia or on your online account if you are registered on the webshop. Guliver Design 1980. d.o.o. reserves the right to modify the General Terms and Conditions with the prior notice to the card user through the website www.guliver.hr. Guliver Design 1980 d.o.o. reserves the right to withdraw a loyalty card from the use at any time and without prior notice if it considers that it is necessary to introduce new terms or to completely abolish the loyalty program elements. Guliver Design 1980 d.o.o. reserves the right to terminate membership at any time by any user who has violated these terms and conditions.

By signing the Application Form, the applicant becomes a member of the Guliver loyalty program, thereby unconditionally accepting all terms and conditions of use and agrees to receive Guliver promotional materials. The User by signing an Application Form gives consent to receive all relevant information about Guliver Loyalty Program changes via a mail address or SMS message to the contacts listed in the application.

Guliver Design 1980 d.o.o. agrees that personal data from Application Form will be used only for their own promotional needs (testing the frequency of purchases, quantities, and types of products) and to inform the user about the various benefits within the Guliver retail network and on the webshop only to those users who want to receive that information.